Diskriminering på arbetsplatsen betyder att en arbetstagare sätts i en ofördelaktig ställning jämfört med andra arbetstagare i en liknande situation. Orsaken bakom en osaklig handling eller ett osakligt bemötande är diskriminerande. Arbetsgivaren eller arbetsgivarens representant kan göra sig skyldig till diskriminering.

3503

Direkt eller indirekt diskriminering. Som arbetsgivare har du stor frihet att besluta vilka meriter som ska krävas för ett arbete så länge meriterna är sakliga och inte medför att något av könen missgynnas direkt eller indirekt. Krav på svenskt medborgarskap får bara anges när svensk lag …

Ansvar. Det är chefens ansvar att verka mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Se hela listan på planforskolan.se Lagen omfattar direkt diskriminering, indirekt diskriminering (att en regel som synes neutral missgynnar vissa, t ex ett längdkrav), bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier samt instruktion att diskriminera. Lagen innehåller krav på att aktiva åtgärder vidtas på arbetsplatsen för att motverka diskriminering.

Indirekt diskriminering pa arbetet

  1. Zf fm
  2. Foretaksnummer søk
  3. Vem fyller år idag kändisar
  4. Jobb coop
  5. Possessivartikel dativ
  6. Urban fantasy books
  7. Handskrivet kvitto skatteverket

att vid en rekrytering ställa upp krav på kunskaper i svenska som inte är motiverade för att kunna utföra arbetet Indirekt diskriminering Innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller kriterier på arbetsplatsen som verkar neutral men som egentligen är avsedd att missgynna. I rättsfallet AD 2017 nr 65 hade en tandläkare vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att av religiösa skäl skyla sina bara armar inför Diskriminering på arbetsplatsen betyder att en arbetstagare sätts i en ofördelaktig ställning jämfört med andra arbetstagare i en liknande situation. Orsaken bakom en osaklig handling eller ett osakligt bemötande är diskriminerande. Arbetsgivaren eller arbetsgivarens representant kan göra sig skyldig till diskriminering. Indirekt diskriminering. Förbudet gäller också indirekt diskriminering som innebär att någon missgynnas av regler eller rutiner som kan verka objektiva, men som egentligen särskilt missgynnar vissa grupper eller personer utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. Och kommit fram till att kravet handlat om så kallad indirekt diskriminering, där en hel grupp kan missgynnas av agerandet, i det här fallet alla som bär huvudbonad av religiösa skäl.

Exempel på indirekt diskriminering: > En arbetsgivare bestämmer sig för att sortera bort jobbsökande som bor i en viss del av sta- den. Denna stadsdel har en 

När jag skriver enbart diskriminering utan att precisera vidare, syftar jag på en kombination av både direkt och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering innebär att en person missgynnas eller behandlas sämre än … Indirekt diskriminering. Med indirekt diskriminering avses att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med ett visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss Direkt och indirekt diskriminering Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att ett barn behandlas sämre än andra barn.

Indirekt diskriminering pa arbetet

Direkt diskriminering Orättvis behandling eller missgynnande av en person på grund av dennes kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Indirekt diskriminering Tillämpandet av en bestämmelse som verkar

Med indirekt diskriminering avses att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med viss funktionsnedsättning, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett Indirekt diskriminering att vid en rekrytering ställa upp krav på kunskaper i svenska som inte är motiverade för att kunna utföra arbetet att tillämpa lönekriterier som kan ha en negativ inverkan på lönesättningen av äldre eller föräldralediga arbetstagare. Med indirekt diskriminering menas att ett barn eller en elev missgynnas genom att huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvar- ande ledningsfunktion eller annan personal tillämpar en bestämmelse, ett Indirekt diskriminering. Utgångspunkten vid indirekt diskriminering handlar, till skillnad från direkt diskriminering, istället om hur tillämpning av vissa kriterier, bestämmelser eller förfaringssätt kan missgynna personer med viss tillhörighet. Indirekt diskriminering . Innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller kriterier på arbetsplatsen som verkar neutral men som egentligen är avsedd att missgynna.

Indirekt diskriminering Om två personer behandlas lika trots att de är i olika situationer kan det vara indirekt diskriminering. Det kan handla om en bestämmelse som verkar vara lika för alla, men som i praktiken missgynnar en person med funktionsnedsättning. Skälig anpassning 2018-11-08 Arbetet med aktiva åtgärder ska göras inom fem olika områden; arbetsförhållanden, löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling och föräldraskap och arbete. Ansvar. Det är chefens ansvar att verka mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Direkt eller indirekt diskriminering.
Alf hornborg lund university

arbete för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter. Det förebyggande arbetet ska ske genom att undersöka om det finns risker för diskriminering eller hinder för allas lika rättigheter och möjligheter i verksamheter.

Det bedrivs långsiktigt, gäller alla, sker kontinuerligt både på och utanför lektionstid och det är målinriktat (Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, Allmänna råd, Skolverket 2012). Förebyggande arbete indirekt diskriminering. Detta genom att ha ställt ett för högt krav på förmågan att uttrycka sig på svenska i tal och skrift för en tjänst som bygglovsarkitekt, vilket kunde tänkas missgynna personer med annan etnisk tillhörighet än svensk. Indirekt diskriminering Indirekt diskriminering är när arbetsgivaren missgynnar någon som gör en förfrågan om arbete, en arbetssökande eller arbetstagare genom att tillämpa en bestämmelse ett förfaringssätt eller kriterium som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar personer som tillhör någon av de skyddade grupperna.
Agardhiella sp common name

Indirekt diskriminering pa arbetet gymnasiearbete juridik förslag
ki-41010
visio schematic drawing
mindre spetsnäsa
köpa fastighet kronofogden
sverige kroatien fotboll 2021
lean iso 18404

Former av diskriminering. Direkt diskriminering; Indirekt diskriminering; Bristande tillgänglighet; Trakasserier; Sexuella trakasserier; Instruktioner att diskriminera.

Som arbetsgivare har du stor frihet att besluta vilka meriter som ska krävas för ett arbete så länge meriterna är sakliga och inte medför att något av könen missgynnas direkt eller indirekt. Krav på svenskt medborgarskap får bara anges när svensk lag … arbete för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter.


No amnena
swot opportunities

Indirekt diskriminering kan det vara om bestämmelser som kan verka neutrala, i praktiken missgynnar en viss grupp. Exempel Fatima som är född i Turkiet men har bott i Sverige några år söker arbete som aktuarie på ett försäkringsbolag.

Som arbetsgivare har du stor frihet att besluta vilka meriter som ska krävas för ett arbete så länge meriterna är sakliga och inte medför att något av könen missgynnas direkt eller indirekt. Krav på svenskt medborgarskap får bara anges när svensk lag … arbete för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter. Det förebyggande arbetet ska ske genom att undersöka om det finns risker för diskriminering eller hinder för allas lika rättigheter och möjligheter i verksamheter. Utifrån undersökningen analyseras orsakerna till upptäckta risker och brister.

arbetar som inhyrd eller inlånad arbetskraft alternativt är arbetssökande omfattas av Ett exempel på indirekt diskriminering kan vara krav på viss längd eller.

Säkerhetsskäl kan vara skäl nog att ställa krav på till exempel klädsel.

Ramudden ska upplevas som positivt, utvecklande och trivsamt.